Skip to main content

De voordelen van het inhuren van een interim inkoper

Een tijdelijke of interim inkoper huur je in als één van de volgende situaties zich voordoet:

  • De zittende inkoper is tijdelijk niet beschikbaar, bijv. vanwege ziekte, zwangerschap of vanwege een groot project (bijv. een ERP implementatie).
  • In dit geval is een tijdelijke inkoper nodig met hetzelfde niveau als de, tijdelijk niet beschikbare, vaste medewerker
  • Ter overbrugging van een periode van groei, waarvan niet zeker is of deze doorzet
  • De tijdelijke inkoper heeft de ervaring en kennis die nodig is om deze groei te bemensen
  • In geval van een project waarvoor specifieke kennis en ervaring vereist is
  • Als er de wens is te starten met een gestructureerde, verbeterde inkoop, bijv. van een bepaalde categorie produkten of diensten. Zodra dit eenmaal staat kan de interim’er vervangen worden door een vaste medewerker.
  • De tijdelijke inkoper is een professional die ruime ervaring heeft met vergelijkbare verbeterprojecten.

xentys inkoop recruitmentbureau werving & selectie, interim of detachering

Gezien het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat een interim inkoper een tijdelijk probleem oplost. Zijn/haar kennis en ervaring zijn afhankelijk van “het gat” (de opdrachtomschrijving ) dat hij/zij invult.

De duur van de opdracht wordt eveneens bepaald door de opdrachtomschrijving, maar ook door de omgeving waarin hij/zij opereert en door de kwaliteit van de interim inkoper. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat het lastig afscheid nemen is van een echt goede interim inkoper.

Onder aan de streep is het per definitie een duurdere oplossing die gecompenseerd moet worden door de tijdelijke specifieke inbreng en toegevoegde waarde die de interim inkoper levert.

 

Waarom een interim NPR inkoper inhuren?

Non-productie inkoop, ook genoemd: NPR (Non-Product Related) of indirecte inkoop, heeft betrekking op alle indirecte goederen en diensten die een organisatie nodig heeft om haar activiteiten te ondersteunen. Deze zijn dus die niet direct betrokken bij de productie of de levering van diensten.

Hieronder vallen de volgende categorieën (met ieder weer vele subcategorieën): facilitair/soft services , facilitair/hard services (gebouw gerelateerd), professionele diensten, financiële diensten, HR diensten, inkoop t.b.v. Marketing, idem t.b.v. IT en afhankelijk van de organisatie en de business waarin deze opereert, vallen de volgende categorieën er ook onder (maar deze kunnen ook binnen de directe inkoop vallen): MRO, Capex , verpakking, logistieke diensten.

De redenen om een tijdelijke NPR inkoper in te huren, kan projectmatig zijn, om tijdelijk een vacature of positie in te vullen, of om de inkoop voor een bepaalde NPR categorie op te starten.

interim inkoop professionals. Recruit een interim inkoper

Voordelen van het inhuren van een interim NPR inkoper

Er zijn verschillende belangrijke voordelen aan het inhuren van een interim NPR inkoper, waaronder:

1. Toegang tot expertise en ervaring

Een van de grootste voordelen van het inhuren van een interim NPR-inkoper is dat organisaties snel en gemakkelijk toegang hebben tot de expertise en ervaring van een ervaren NPR-professional. Een interim NPR inkoper zal min of meer per definitie over ruime ervaring moeten hebben op het gebied waarvoor hij wordt ingehuurd. Hij zal dus ook snel resultaten moeten leveren.

2. Flexibiliteit en schaalbaarheid

Een ander voordeel van het inhuren van een interim NPR inkoper is dat organisaties flexibel en schaalbaar kunnen zijn in hun inkoopactiviteiten. Met een interim NPR inkoper kunnen organisaties gemakkelijk hun NPR inkoopcapaciteit vergroten of verkleinen als dat nodig is, zonder dat zij zich voor langere tijd hoeven vast te leggen. Dit kan met name nuttig zijn in situaties waarin zich plotselinge verandering in vraag of aanbod optreedt.

3. Kostenbesparingen

Het inhuren van een interim NPR-inkoper kan ook leiden tot kostenbesparingen voor de organisatie. Omdat interim NPR inkopers slechts op tijdelijke basis worden ingehuurd, kunnen organisaties de kosten vermijden die gepaard gaan met het inhuren van een fulltime NPR inkoper, zoals salaris, voordelen en training. Bovendien kan een ervaren interim NPR-inkoper vaak kostenbesparende mogelijkheden vaststellen en gunstige prijzen bedingen bij leveranciers, wat leidt tot extra kostenbesparingen voor de organisatie.

Conclusie

Door gebruik te maken van de expertise en ervaring van een ervaren NPR-professional kunnen organisaties hun inkoopprocessen snel naar een hoger niveau brengen en waarde creëren voor hun bedrijf.

Ik zoek een interim inkoper

Interim Inkoop Uitgelegd

Meer over Xentys

Ontvang de nieuwsbriefNIEUWE VACATURES

Xentys is een recruitmentbureau dat zich specialiseert in technische inkoopposities. Wij zijn altijd op zoek naar interessante inkoopvacatures en interim-opdrachten. Vind onze laatste vacatures in Inkoop, Supply-chain of Operations.

Vind een technisch inkoopprofessional

In de industrie of bouwsector

ONZE DIENSTEN

Vind een technische inkoopvacature

In de industrie of bouwsector

BEKIJK VACATURES

Maarten Smits van Oyen

Eigenaar en consultant

Adriaan Brok

Recruitment consultant