Klantcase

Consultant: Maarten Smits van Oyen
Voor Heerema FG heeft Maarten een advies-opdracht verricht om de supply chain voor de MRO spend sterk te verbeteren, resulterend in concrete verbeteringen van processen, contracten, systemen. Wat weer leidde tot sterke verbetering van de produktiviteit en verlaging van het kostenniveau.