Hoe werken wij

1. Over xentys

Wij richten ons op de volgende niches:

 1. Sectoren: techniek
  • aannemerij
  • industrie
  • technische groothandel
 2. Discipines
  • Procurement
  • supply chain/logistiek
  • operations
  • engineering
  • project management
 3. Functieniveau
  • Professionals
  • management
 1. Typen functies
  • Interim
  • Vast
  • Deta/vast
 2. Geografie
  • Benelux
  • Voor bedrijven uit deze regio bemiddelen wij voor functies in de gehele wereld, waarbij wij kandidaten leveren uit de Benelux regio.

USP’s:

 1. Onze recruiters hebben hands-on ervaring met de functies die bemiddeld worden.
  Belangrijk om de vacature/opdracht te doorgronden, voor een aantrekkelijke job description en juiste kandidaatselectie.
 2. Wij spreken graag met de hiring manager om de functie en de functie-eisen goed te snappen en om de cultuur op te snuiven. In een gesprek met de afdelingsmanager kunnen wij met onze operationele ervaring goed volgen wat er precies nodig is, niet alleen als mens maar ook qua operationeel kunnen en kennen.
 3. Wij leveren een zeer beperkt aantal passende kandidaten aan. Hiermee ontzorgen wij de klant en benaderen niet onnodig grote groepen kandidaten
 4. Als ambassadeur van onze opdrachtgever zorgen wij voor een vriendelijk en correcte omgang met kandidaten. Basis van een goede samenwerking en soepele communicatie.

2. Ons team

Xentys telt medio 2018, 2 recruiting consultants:

 • Maarten Smits van Oyen, https://www.linkedin.com/in/maarten-smits-van-oyen-a951924/
 • Paul Schut, https://www.linkedin.com/in/paul-schut-2709667/

En 2 searchers:

 • Manisha Bodha
 • Anastatia Tisoer

3. Werkwijze

3.1. Exclusiviteit

Liefst werken wij op exclusieve basis met onze opdrachtgever zodat wij het verhaal van het bedrijf en hoe dit in de wereld staat kunnen overbrengen, echter in de praktijk is dat niet altijd het type opdracht die wij meekrijgen.

3.2. Intakegesprek met de opdrachtgever & job description

Om een onderscheidende job description te kunnen maken, is het eigenlijk noodzakelijk om ook met de hiring manager te kunnen spreken. Vanzelfsprekend in goed overleg met HR/de recruiter.

De job description moet dermate onderscheidend zijn dat lezers (de arbeidsmarkt) zich aangetrokken voelt tot de functie of opdracht (het verleiden). Alleen als onze opdracht exclusief is zullen wij naam en toenaam van de opdrachtgever noemen in de job description.

3.3. Werving

De zoektocht naar kandidaten vindt langs 3 routes plaats:

 1. adverteren op geselecteerde internet sites en social media
 2. eigen netwerk benaderen, bijv. middels een nieuwsbrief
 3. actieve search middels search engines op o.m. LinkedIn. Kandidaten worden gezocht op internet, benaderd met de vacature of opdracht, etc.

Ad 3. Active search / Privacy

Personen

 • van wie wij een publiek profiel hebben kunnen vinden
 • dat lijkt te passen bij de vacature/opdracht
 • en van wie wij contactgegevens hebben kunnen vinden

benaderen wij direct met de vraag of er belangstelling is voor de betreffende vacature/opdracht.
Indien de persoon reageert (negatief, positief of anderszins) vragen wij de persoon in kwestie als volgt of deze er prijs op stelt in ons bestand opgenomen te worden. Krijgen wij géén of een afwijzende reactie, dan verwijderen wij alle gegevens van de persoon in kwestie uit ons bestand. Zie verder het Privacy statement, dat ook op onze website is te vinden.

3.4. Selectie kandidaten

Ontvangen sollicitaties worden geëvalueerd door de recruiting consultant. Kandidaten die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek / interview met de recruiting consultant, liefst op locatie en als dat praktisch niet haalbaar is per Skype.
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat in het dossier van de kandidaat wordt opgenomen en na positieve evaluatie van het gesprek en na akkoord van de kandidaat, wordt gedeeld met de opdrachtgever.

Case

Indien zo afgesproken met de opdrachtgever, krijgt iedere door xentys te interviewen kandidaat een praktijkcase voorgelegd, welke in overleg met opdrachtgever is opgesteld. De beantwoording van de case zal belangrijke input vormen voor de selectie door xentys.

3.5. Referenties

Indien gewenst door de opdrachtgever, zal xentys de kandidaat verzoeken om namen van referenten aan te leveren (personen die benaderd kunnen worden). Na een additioneel akkoord van kandidaat worden deze personen op een met opdrachtgever afgestemd moment, actief benaderd door ofwel xentys, dan wel door opdrachtgever, zoals afgesproken tussen xentys en de opdrachtgever.

3.6. Planning

De doorlooptijd van een search opdracht, tot het moment van aanbieden van kandidaten aan de opdrachtgever, is afhankelijk van sector, type functie, etc.
Indicatieve doorlooptijden zijn:
Voor vaste en deta-vaste functies: 4 – 10 weken
Voor interim-opdrachten: 1 week

3.7. Verdere selectie door opdrachtgever

In deze fase van de opdracht aan xentys, verzorgt xentys wij de afstemming van gesprekstijden en zorgt voor de bijbehorende correspondentie.
In geval er een aanbieding aan een kandidaat volgt, treedt xentys vaak op als partij die ervoor zorgt dat de kandidaat en de opdrachtgever elkaar in die fase vinden en tot een overeenkomst komen.