Skip to main content
Alle vacatures

Procurement change manager

Permanent

Noord-Holland

Deadline is verstreken

Opdrachtgever

Deze technische groothandel is actief in 21 landen, m.n. in Europa en Noord-Amerika en realiseert met bijna 8.000 medewerkers een omzet van ruim € 1,9 miljard. De Nederlandse dochter heeft ca. 1.300 medewerkers. De Groep kent naast een geografische indeling, 8 technische productgroepen.

Begin 2017 is op Groepsniveau een programma gestart om gebruik te maken van de synergie mogelijkheden tussen de verschillende landen-organisaties, daar waar sprake is van een gemeenschappelijk product-portfolio. Binnen dit programma is het behalen van optimaal rendement uit de samenwerking tussen procurement en category management, een speerpunt. Category management wordt op global niveau aangestuurd en zal ook vertaald moeten worden in het inkoop proces.

Binnen de NL organisatie is een inkoop verbeterprogramma opgezet, dat aangrijpt op bovengenoemd Groepsprogramma. Hiervoor is een uitgebreide analyse verricht, een plan opgesteld, waarvoor ook het nodige draagvlak bij de directie NL, de BU’s in NL en op Groepsnivo is verkregen en aan het begin van de implementatiefase staat.

 

De functie

Je rapporteert aan de CFO van de NL organisatie.

In jouw functie heb je een sturende rol bij de implementatie van genoemd plan. Je bent de inkoopproces-eigenaar en bent verantwoordelijk voor het verbeteren, implementeren en gebruik van ‘de nieuwe manier van inkopen’. Primair als trekker en coördinator, aansturend, enthousiasmerend, coachend.

Je geeft functioneel sturing aan de inkoop organisatie in NL (hiërarchisch is deze in de BU’s onder gebracht) omtrent het ‘hoe’. Het ‘wat’ wordt bepaald door de BU’s zelf. Zonodig geef je het goede voorbeeld door de daad bij het woord te voegen.

 • Je bent de ‘linking pin’ naar het groepsprogramma en daarmee aanspreekpunt vanuit de NL organisatie naar Global Procurement betreffende specifieke Nederlandse wensen, relevant voor sourcing en contract management;
 • Je drijft en implementeert een geautomatiseerd inkoop proces, als basis infrastructuur (in SAP)
 • Je zorgt ervoor dat de BU’s de implementatie en borging van de, door Global Procurement afgesloten Global Frame Agreements verzorgen en contract management daarop uitvoeren, zodat de afgesproken inkoopverbeteringen gerealiseerd worden;
 • Je zorgt ervoor dat, onder regie van de Global Product Boards en Global Procurement, de BU’s sourcing en contractering van (lokale) inkoopstromen, op de nieuwe en sterk verbeterde wijze gaan uitvoeren;
 • Je zorgt voor gedegen contract management op grond van de nieuw afgesloten overeenkomsten met leveranciers, zodat de nieuw gecontracteerde verbeteringen en besparingen gerealiseerd worden.

Voor de organisatie betekent dit veelal dat nieuwe taken moeten worden uitgevoerd. In jouw rol zul je daarom zorg moeten dragen voor het trainen, coachen en begeleiden van jouw inkoop collega’s in de BU’s naar een andere manier van werken, op alle bovengenoemde punten. Ook wordt er van je verwacht dat je de nieuwe processen verder helpt ontwikkelen en dit documenteert. Zodat de organisatie steeds verder groeit in deze nieuwe manier van werken.

Gegeven de nieuwe werkwijzen en taken voor inkoop binnen de NL organisatie, zal geanalyseerd moeten gaan worden waar de inkoop organisatie aan de nieuwe situatie aangepast dient te worden. Mogelijk leidend tot een nieuw organisatiemodel voor inkoop in NL. Voor de voorziene verandering zal draagvlak gecreëerd moeten worden binnen de BU’s, bij de NL-directie en op Groepsniveau.

Jouw standplaats is in Noord-Holland, mogelijk kun je een deel van de tijd vanuit een andere grote vestiging werken, primair valt daarbij te denken aan R’dam area of midden-Limburg.

 

Jouw profiel

Gegeven het veranderproces waar je voor staat, zijn visie en de kwaliteit om die helder en inspirerend over te brengen, een eerste vereiste. Daarnaast zul je goed met weerstand moeten kunnen omgaan en zijn diplomatie en tact belangrijke vereisten.

Verder is jouw profiel waarschijnlijk als volgt:

 • Afgeronde HBO business opleiding, analytisch sterk. 7 à 10 jaar werkervaring;
 • Ruime transitie-ervaring binnen de inkoop discipline, in een complexe matrix- organisatie (industrie of handelsonderneming). Hands-on ERP-ervaring (liefst SAP);
 • Hands-on ervaring met inkoop: P2P, sourcing en contract management;
 • Management ervaring, informeel leider, in staat overtuigend met BU managers te communiceren;
 • Positieve instelling, humor, teamplayer;
 • Goede beheersing van het Engels.

 

Interesse?

Stuur jouw CV en motivatiebrief, waarmee je aantoont dat je over de gewenste ervaring en kennis beschikt, uiterlijk 28 februari 2018 a.s. aan cv@xentys.nl.

Additionele informatie kan verkregen worden van Maarten Smits van Oyen, tel. 06-22422161.

 

Vind een technisch inkoopprofessional

In de industrie of bouwsector

ONZE DIENSTEN

Vind een technische inkoopvacature

In de industrie of bouwsector

BEKIJK VACATURES