Skip to main content
Alle vacatures

Projectleider a.i.

Interim

Arnhem

Deadline is verstreken

Opdrachtgever
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.
Taken
De Performance Unit Grid Service (PU GS) zorgt ervoor dat het Nederlandse hoogspanningsnetwerk (transformatiestations, hoogspanningslijnen en -kabels), waarover marktpartijen elektriciteit kunnen transporteren, wordt onderhouden en verder uitgebreid. De afdeling New Assets is onderdeel van de PU GS en verantwoordelijk voor het veilig, voorspelbaar en kwalitatief realiseren en amoveren van assets op projectbasis.

Conform geografische indeling zijn er drie districten gedefinieerd en zijn er twee overkoepelende landelijk districten voor de realisatie van district-overschrijdende projecten en de realisatie van klantvelden ten behoeve van het aansluiten van wind- en zonneparken. Districten zijn resultaatverantwoordelijke dedicated teams die de projecten als regie-voerende c.q. opdracht gevende organisatie binnen de gestelde kaders van tijd, geld en scope realiseren

Voor een aantal projecten in de regio Noord Holland, Flevoland en Gelderland (dit valt nu formeel onder de afdeling GS New Assets, District Zuid) zijn wij op zoek naar een ervaren Interim Projectleider. Inzet; fulltime, tot einde jaar in eerste instantie een jaar. Standplaats; Arnhem.

Een greep uit de projecten die in voorbereiding zijn;
• Nieuwbouw van een 150kV station in Noord Holland, een nieuw station op een nieuwe locatie met een aansluiting naar een 150kV/20kV trafo van de RNB;
• aanleg nieuwe kabelverbindingen in Gelderland met 2 aansluitingen op de hoogspanningsstations, inclusief renovatie van de secundaire installatie en aanbrengen railbeveiliging.
• In Noord Holland aanleggen van een nieuwe kabelverbinding met aansluiting op stations.
• Realiseren van meerdere klantaansluitingen op bestaande stations

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het inrichten, leiden en afsluiten van complexe (elektro)- technische of infrastructurele (deel-)projecten in een district en voor een adequate overdracht naar de verantwoordelijke beheerorganisatie. Dit alles conform de met de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden (o.a. tijd, geld, kwaliteit en risicobeheersing).
• beoordelen van projectaanvragen vanuit Assetmanagement op maak- en haalbaarheid;
• opstellen van projectplannen, afstemmen van plan, begroting, planning, resources, uitwerking scope en risico´s met de Districtsmanager en andere stakeholders;
• invullen van projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers én het oplossen van organisatorische en technische problemen;
• uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in samenwerking met de afdeling inkoop;
• coördineren en deels invullen van het contractmanagement;
• bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs;
• opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit, ARBO en milieuzaken;
• verzorgen van verantwoordingsrapportages aan de Districtsmanager;
• coördineren en (deels) invullen van het omgevingsmanagement met diverse interne en externe stakeholders (bijvoorbeeld andere business units van TenneT, Regionale Netbeheerders, bevoegde gezagen, bedrijven en particulieren).

Functie-eisen
• Je hebt een HBO+ /WO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring.
• Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met het succesvol leiden van grote/complexe, (elektro)-technische en/of infrastructurele projecten met een E-component in technisch georiënteerde organisaties.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om de activiteiten goed te organiseren en te (laten) plannen.
• Je wordt door je omgeving omschreven als professioneel, omgevingsbewust, daadkrachtig en onafhankelijk.
• Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift.
• Je hebt (ruime) ervaring met verschillende contractvormen.
• Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring op het gebied van UAV-gc contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing en System Engineering is een duidelijke pré.
• De belangrijkste competenties voor een succesvol projectleider zijn o.a.: analytisch, leiderschap, resultaatgericht en samenwerken.
• Andere kernwoorden die op jou van toepassing zijn: anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid.

Interesse?

Stuur dan jouw CV met beschikbaarheid, vergoedingswensen en korte motivatiebrief, uiterlijk 10 mei 2018, aan interim@xentys.nl

Additionele informatie kan verkregen worden van Manisha Bodha, tel. 070-240 04 14

Vind een technisch inkoopprofessional

In de industrie of bouwsector

ONZE DIENSTEN

Vind een technische inkoopvacature

In de industrie of bouwsector

BEKIJK VACATURES