Vaste functies

Hoe wij werken

Exclusiviteit

Liefst werken wij op exclusieve basis met onze opdrachtgever zodat wij het verhaal van het bedrijf en hoe dit in de wereld staat kunnen overbrengen, echter in de praktijk is dat niet altijd het type opdracht die wij meekrijgen.

Intakegesprek met de opdrachtgever

Om een onderscheidende functieomschrijving te kunnen maken is het eigenlijk noodzakelijk om ook met de hiring manager te kunnen spreken. Vanzelfsprekend in goed overleg met HR/de recruiter.

De functieomschrijving moet dermate onderscheidend zijn zodat lezers (de arbeidsmarkt) zich aangetrokken voelen tot de functie of opdracht (het verleiden). Alleen als onze opdracht exclusief is zullen wij naam en toenaam van de opdrachtgever noemen in de functieomschrijving.

Werving

De zoektocht naar kandidaten vindt langs drie routes plaats:

  • Adverteren op geselecteerde internet sites en social media
  • Zoekopdracht binnen het eigen bestand
  • Actieve search: Kandidaten worden gezocht op basis van hun kunnen en kennen.

Active search / Privacy
Personen:
• Van wie wij een publiek profiel kunnen vinden dat past bij de vacature,
• Van wie wij contactgegevens hebben kunnen vinden, benaderen wij rechtstreeks met de vraag of er belangstelling is voor de betreffende vacature/opdracht.

Indien de persoon reageert (negatief, positief of anderszins) vragen wij de persoon in kwestie als volgt of deze er prijs op stelt in ons bestand opgenomen te worden. Krijgen wij géén of een afwijzende reactie, dan verwijderen wij alle gegevens van de persoon in kwestie uit ons bestand.
Zie verder het Privacy statement.

Selectie kandidaten

Ontvangen sollicitaties worden geëvalueerd door de recruiting consultant. Kandidaten die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek / interview met de recruiting consultant, liefst op locatie en als dat praktisch niet haalbaar is per Skype.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat in het dossier van de kandidaat wordt opgenomen en na positieve evaluatie van het gesprek en na positieve evaluatie van het gesprek wordt gedeeld met de opdrachtgever. Op verzoek krijgt een kandidaat inzicht in het verslag.

Case

Indien zo afgesproken met de opdrachtgever, krijgt iedere door xentys te interviewen kandidaat een praktijkcase voorgelegd, welke in overleg met opdrachtgever is opgesteld. De beantwoording van de case zal belangrijke input vormen voor de selectie door Xentys.

Referenties

Indien gewenst door de opdrachtgever, zal xentys de kandidaat verzoeken om namen van referenten aan te leveren (personen die benaderd kunnen worden). Na een additioneel akkoord van kandidaat worden deze personen op een met opdrachtgever afgestemd moment, actief benaderd door ofwel xentys, dan wel door opdrachtgever, zoals afgesproken tussen xentys en de opdrachtgever.

Planning

De doorlooptijd van een search opdracht, tot het moment van aanbieden van kandidaten aan de opdrachtgever, is afhankelijk van sector, type functie, etc.

Indicatieve doorlooptijden zijn:

  • Voor vaste en deta-vaste functies: 4 – 10 weken
  • Voor interim-opdrachten: 1 week

Verdere selectie door opdrachtgever

In deze fase van de opdracht verzorgt xentys de afstemming van gesprekstijden en voor de bijbehorende correspondentie. In geval er een aanbieding aan een kandidaat volgt, treedt xentys vaak op als partij die ervoor zorgt dat de kandidaat en de opdrachtgever elkaar in die fase vinden en tot een overeenkomst komen.

Op zoek naar een professional?