inkoop categorie overzicht

Overzicht inkoopcategorieën

Inhoudsopgave

Inkoop categorieën en subcategorieën

Wat is het verschil tussen direct en indirect procurement?

De totale inkoop van iedere organisatie kan worden verdeeld in twee hoofdcategorieën: directe en indirecte inkoop. Wat houden deze termen in?

Directe Inkoop

Wat is directe inkoop (ook wel “product related” of PR inkoop genoemd)?
Zoals de naam ‘product gerelateerd’ suggereert, is deze inkoop gerelateerd aan het primair proces van een organisatie. Voor de productie-industrie betreft dit de benodigde materialen, componenten en diensten die de input zijn voor het productieproces met een eindproduct als output van dat productieproces.
Denk aan grondstoffen, componenten, subassemblies, soms ook handelsartikelen, maar ook diensten als het bewerken van halfproducten of het uitbesteden van productie.

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix​

FREE WHITEPAPER

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix
Whitepaper: TCO-KraljicMatrix [NL]

Indirect Inkoop

Wat is indirecte (of NPR) inkoop? Indirecte inkoop in de productie-industrie is het proces van het verkrijgen van goederen en diensten die niet direct gerelateerd zijn aan de productie van een product. Dit omvat de inkoop van kantoorbenodigdheden, IT-apparatuur en andere diensten zoals juridische en boekhoudkundige diensten. Het omvat ook de selectie van leveranciers, de onderhandeling van prijzen en de voorwaarden voor levering, en het beheer van voorraad.

Toelichting Omtrent de Indirecte Inkoop Categorieën

 • Inkoop van productiemiddelen (deze categorie heet “Capex”),
 • het onderhoud van productiemiddelen (deze categorie heet MRO, wat staat voor Maintenance, Repair, Operations)
 • Transport
 • Verpakking

zijn de meningen verdeeld of dit valt onder directe of indirecte inkoop.

En, voor IT bedrijven is inkoop van IT directe inkoop, terwijl voor de industrie dit duidelijk een indirecte inkoopcategorie is.

Efficiëntere inkoop door categoriemanagement en strategische planning

In de huidige complexe bedrijfsomgeving zijn effectief categoriemanagement en strategische inkoopplanning essentieel voor het optimaliseren van het inkoopproces. Categoriemanagement houdt in dat middelen worden georganiseerd om zich te richten op specifieke uitgavengebieden. Met deze strategische aanpak kunnen inkoopprofessionals de marktdynamiek benutten, betere voorwaarden bedingen en de relaties met leveranciers verbeteren.

Overweeg de volgende stappen om een succesvol inkoopplan te ontwikkelen:

 • Analyse: Voer een grondige uitgavenanalyse uit om te begrijpen waar uw geld naartoe gaat. Gebruik de ABC/Pareto analyse om categorieën te prioriteren op basis van hun potentieel voor kostenbesparingen en hun impact op uw bedrijf.
  Strategische ontwikkeling: Creëer een categoriestrategie die aansluit bij uw organisatiedoelen. Definieer meetbare doelstellingen voor elke categorie om mogelijkheden voor besparingen, efficiëntieverbeteringen en risicobeheer te benadrukken.
  Betrokkenheid van belanghebbenden: Werk samen met belanghebbenden om ervoor te zorgen dat het inkoopplan aan hun behoeften voldoet en hun zorgen wegneemt. Een transparant communicatieplan is van vitaal belang om tijdens het plannings- en implementatieproces op één lijn te blijven.
  Uitvoering: Ontwikkel gedetailleerde actieplannen voor elke categorie, waarin initiatieven, verantwoordelijke partijen, tijdschema’s en prestatiemaatstaven worden gespecificeerd. Pas het inkoopbeleid aan om de strategieën en doelstellingen van het categorieplan te weerspiegelen.
  Monitoring en bijsturing: Controleer regelmatig de prestaties van uw categorieplan en maak de nodige aanpassingen om in lijn te blijven met de behoeften van de organisatie en de marktomstandigheden. Werk samen met leveranciers en belanghebbenden om een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie te bevorderen.

Door deze elementen op te nemen in uw inkoopstrategie kunt u van inkoop een strategische functie maken die aanzienlijk bijdraagt aan het succes van uw organisatie. In de whitepaper “How to make a category plan” worden deze concepten verder uitgediept en worden waardevolle inzichten geboden in strategische inkooppraktijken.

How to make a category plan whitepaper xentys

FREE WHITEPAPER

How to Make a Category Plan
Whitepaper: Procurement Plan

Toelichting op een aantal categorieën

Grondstoffen

Grondstoffen zijn materialen die worden gebruikt bij de productie van goederen. Het zijn ruwe materialen die worden gewonnen uit de natuur of geproduceerd worden via industriële processen. Grondstoffen kunnen zowel natuurlijke hulpbronnen zijn, zoals mineralen en metalen, als synthetische materialen, zoals kunststoffen. Het verwerven van grondstoffen is een belangrijk onderdeel van het inkoopproces, aangezien ze de basis vormen voor de productie van verschillende goederen.

Bijvoorbeeld:

 • Metalen
 • Plastic granulaat (e.g. PVC, PET, ABS)
 • Hout
 • Textiel
 • Glas
 • Rubber
 • Chemicaliën
Banner Project Procurement in the Machine Building Sector

Free whitepaper

Project Procurement in the Machine Building Sector
Whitepaper: Project Purchasing in Machinebuilding

Verpakking

Verpakking verwijst naar materialen die worden gebruikt om producten te beschermen, op te slaan en te vervoeren. Het omvat verschillende soorten verpakkingsmaterialen, zoals kartonnen dozen, plastic zakken, glazen flessen en metalen blikjes. Het doel van verpakking is om de integriteit van het product te behouden tijdens het transport en de opslag, en het biedt tevens een manier om het product te identificeren en te promoten. Het selecteren van de juiste verpakking en het verkrijgen ervan is een belangrijk aspect van het inkoopproces.

Bijvoorbeeld:

 • Kartonnen dozen
 • “Big bags” (in de chemie en de bouw toegepast)
 • Glas
 • Labels en stickers

Halfproducten

Halfproducten zijn materialen of componenten die worden gebruikt in het productieproces om uiteindelijk het eindproduct te vervaardigen. Ze zijn meestal het resultaat van een eerdere productiestap en vormen een tussenliggende fase in de productieketen. Halfproducten kunnen zowel samengestelde onderdelen zijn, zoals printed circuit boards in de elektronica-industrie, als ruwe materialen die verder worden verwerkt, zoals textielvezels in de kledingindustrie. Het verkrijgen van de juiste halfproducten is essentieel om een efficiënt productieproces te waarborgen.

Bijvoorbeeld:

 • Hydraulische systemen
 • Pneumatische systemen
 • E&I (electrical & instrumentation) apparatuur
 • PCB’s (printplaten)

Vind een inkoper via xentys

Bij xentys, uw ervaren inkoop recruitment bureau, helpen wij u graag met het vinden van de juiste professional voor uw inkoopteam. Stuur vandaag nog een bericht en versterk uw inkoopafdeling.

Finished goods

Finished goods (afgewerkte goederen) zijn voltooide producten die gereed zijn voor verkoop en distributie aan eindgebruikers. Dit zijn producten die door het productieproces zijn gegaan en klaar zijn voor gebruik of consumptie. Voorbeelden van finished goods zijn elektronische apparaten, kleding, voedingsmiddelen en meubels. Het verwerven van finished goods is een belangrijk onderdeel van het inkoopproces, waarbij aandacht wordt besteed aan kwaliteit, prijs, levertijd en andere factoren om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de vereisten en verwachtingen van de eindgebruikers.

Als onderdeel van een eindproduct, kunnen producten toegepast worden die zelf al een eindproduct zijn. Bijv.:

 • Lap top
 • Monitor
 • Camera

Contract manufacturing

Inkoop van contract manufacturing (ook wel “toll manufacturing” genoemd) gaat over het uitbesteden (outsourcen) van productie. Bijv. Het bewerken van metalen componenten, PCB (printplaat) productie, of de complete productie van een eindproduct door een derde partij.

Scroll naar boven