img-0
Kraljic Matrix

Wat is de Kraljic Matrix?

De Kraljic Matrix is een belangrijk middel om het belang van inkoop inzichtelijk te krijgen, door deze te segmenteren naar inkoopcategorieën en per categorie een inkoopstrategie te ontwikkelen. De matrix is vernoemd naar Peter Kraljic, een Sloveense professor die de Kraljic matrix in 1983 introduceerde. Sindsdien is deze de basis voor vrijwel iedere inkoopstrategie.

De Kraljic matrix segmenteert inkoopcategorieën (zowel diensten als produkten) in 4 segmenten, gebruik makend van 2 factoren: financiële importantie enerzijds en de eenvoud waarmee wel/niet van leverancier geswitched kan worden (toeleveringsrisico/supply risk) anderzijds.

De Kraljic-matrix in de praktijk

De rol van de Kraljic Matrix bij het bepalen van de inkoopstrategie. Inkoopstrategie in de 4 segmenten

Kraljic-Matrix-Basic

Hefboomproducten

Hefboomproducten zijn producten die aanzienlijke waarde hebben en dus grote financiële impact hebben en waarbij er voldoende potentiële leveranciers zijn (het toeleveringsrisico is klein). Voor het product of de dienst van iedere leverancier bestaan meerdere alternatieven en dus kan relatief makkelijk geswitched worden tussen produkten/leveranciers.

De strategie die hier wordt toegepast is “concurrentiestelling”: goed onderhandelen om maximaal gebruik te maken van de competitiviteit in de markt. Inkoopactiviteiten spitsen zich toe op tenderen van contracten, voor het bedrijf goede afspraken met leveranciers en het regelmatig aan marktomstandigheden aanpassen daarvan en een sterke focus op laagste TCO (Total Cost of Ownership = laagste integrale kostprijs gedurende de levensduur van het product of de dienst).

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix​

FREE WHITEPAPER

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix
Whitepaper: TCO-KraljicMatrix [NL]

Strategische producten

Strategische producten/diensten hebben een groot belang voor de organisatie, doordat zij kritisch zijn voor het eindproduct, een hoge waarde hebben (een groot aandeel in de kostprijs) en daarmee grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat (grote financiële impact). De leveranciers van deze producten/diensten zijn de belangrijkste leveranciers van de organisatie en dus is de hoeveelheid leveranciers klein. Het is niet makkelijk of erg kostbaar om van leverancier te veranderen. Hier is dus zonder meer sprake van afhankelijkheid van deze leveranciers, wat impact heeft op de machtsverhouding tussen de bedrijven.

Als gevolg hiervan is er vrijwel altijd sprake van een langdurige relatie met deze leveranciers, zodat een goede samenwerking van levensbelang is.

De strategie is gericht op intensieve en planmatige samenwerking (sommige organisaties gaan verder en hebben het over partnerschap) en wederzijdse betrokkenheid. Inkoopactiviteiten zijn gericht op uitwisseling van kennis en deskundigheid (bijv. technologische ontwikkeling) op verschillende niveaus en op het integreren van processen om de kosten te verlagen.

Routineproducten

Routineproducten zijn producten/diensten waar voldoende potentiële leveranciers beschikbaar zijn en dus eenvoudig verkrijgbaar, vaak een lage waarde hebben en daarmee een kleine invloed op het bedrijfsresultaat. Het aanbod is groot, de diversiteit aan producten is groot en de inkoop is nauwelijks bewerkelijk. “Voor iedere leverancier 10 anderen”.

De strategie is gericht op een eenvoudig inkoopproces, reductie van de logistieke kosten, leveranciersreductie, standaardisatie, beperkte contracten met basis afspraken met de leveranciers, vaste bestel- en factuurafhandeling routines.

Banner Project Procurement in the Machine Building Sector

Free whitepaper

Project Procurement in the Machine Building Sector
Whitepaper: Project Purchasing in Machinebuilding

Knelpuntproducten

Knelpuntproducten hebben financieel een relatief lage waarde en beperkte invloed op het bedrijfsresultaat, maar veroorzaken een grote invloed op het bedrijfsresultaat als hier problemen ontstaan (een groot afbreukrisico dus), omdat er nauwelijks alternatieve producten/diensten of leveranciers voorhanden zijn, er schaarste is, dan wel dat het zéér lastig of financieel zeer kostbaar is om van leverancier te veranderen. Een voorbeeld van een knelpuntproduct is een ERP applicatie. Denk bijvoorbeeld ook aan een monopolist als er hoge entreebarrières zijn voor leveranciers.

De strategie is dan gericht op risico beperkende maatregelen zoals het veiligstellen van levering, het ontwikkelen van alternatieven, het creëren van een voorkeurspositie bij de leverancier of het zoeken of zelfs creëren van andere leveranciers.

 
Kraljic Matrix

Welk type inkoper koppelen aan een segment?

Het is evident dat ieder van de bovengenoemde 4 segmenten niet alleen een andere inkoopstrategie vraagt maar dus ook een ander type inkoper.

Hefboomproducten

Vanwege de grote financiële impact zal dit opgepakt worden door een ervaren onderhandelaar zonder daarbij de relatie met de leverancier al te veel uit het oog te verliezen.

Strategische producten

Dit segment vereist veel aandacht van strategische inkopers, daarbij geregeld ondersteund door de directie gezien de grote importantie van deze categorie. De contracten met deze leveranciers zijn omvangrijk, er wordt langdurig over onderhandeld omdat de samenwerking met deze leveranciers intensief is, op alle niveaus van de organisatie.

Routineproducten

Inkoop wordt verricht door operationeel inkopers o.b.v. algemene inkoopvoorwaarden.

Knelpuntproducten

Vanwege de complexe relatie met de leverancier en anderzijds de beperkte financiële impact zal dit opgepakt worden door een strategisch inkoper in spé, daarbij gecoached door een strategisch inkoper.

Vind een inkoper via xentys

Bij xentys, uw ervaren inkoop recruitment bureau, helpen wij u graag met het vinden van de juiste professional voor uw inkoopteam. Stuur vandaag nog een bericht en versterk uw inkoopafdeling.

Hoe kijkt de leverancier naar mij als klant en welke strategie kan ik daarvan verwachten?

Net zo goed als een klant produkten/diensten en daarmee ook leveranciers kan segmenteren, zo zullen leveranciers hun klanten ook onderverdelen in categorieën en daarbij strategieën hanteren per type klant. Dat leidt tot de omgekeerde Kraljic matrix oftewel de “Account matrix”.

Het is belangrijk in de leveranciersstrategie mede af te stemmen op de vraag hoe de leverancier de relatie met de klant beoordeelt. De combinatie van de 2 segmenteringen bepaalt de machtsverhouding en de mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen de leverancier en zijn klant.

Kraljic Matrix leveranciersperspectief

FAQ Kraljic matrix

In de competitieve wereld van inkoopmanagement is het van cruciaal belang voor bedrijven om de juiste beslissingen te nemen bij het selecteren en beheren van leveranciers.

Het efficiënt beheren van inkoopprocessen kan aanzienlijke voordelen opleveren, zoals kostenbesparingen, verbeterde leveringsbetrouwbaarheid en verhoogde klanttevredenheid. Een van de instrumenten die bedrijven kunnen gebruiken om hun inkoopbeheer te verbeteren, is de Kraljic Matrix, vernoemd naar zijn bedenker Peter Kraljic.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat de Kraljic Matrix is en de voordelen die het biedt voor het inkoopmanagement in de technische sector.

De Kraljic Matrix is een bekend model dat wordt gebruikt om leveranciers en producten te categoriseren op basis van hun relatieve belang en kwetsbaarheid voor een bedrijf.

Het model is gebaseerd op twee belangrijke dimensies: de mate van belang van een product of dienst voor een bedrijf en de mate van kwetsbaarheid van een bedrijf voor leveranciers.

Door deze dimensies te combineren, kan de Kraljic Matrix helpen bij het identificeren van de inkoopcategorieën die meer aandacht en strategische benadering vereisen.

Het belang van inkoop mag niet worden onderschat. Inkoop heeft een directe invloed op het bedrijfsresultaat en de uiteindelijke winst. Door de Kraljic Matrix toe te passen, kun je als bedrijf jouw inkoopstrategieën optimaliseren en de impact op de winst maximaliseren.

Het identificeren van strategische producten en leveranciers stelt je in staat om waarde toe te voegen aan jouw inkoopprocessen.

Het juiste aandachtspunt in contracten, de analyse van leveranciers en onderdelen, en het hebben van voldoende alternatieven en leveranciers zijn slechts enkele van de aspecten die bedrijven kunnen helpen om het volledige potentieel van inkoop te benutten.

De Kraljic Matrix is een essentieel instrument in inkoopmanagement, dat organisaties in staat stelt hun inkoopstrategieën te verfijnen en te optimaliseren.

Het categoriseert inkoopitems op basis van hun impact op de winst en de risico’s die ze met zich meebrengen, waardoor inkopers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Dit is vooral nuttig bij het beheren van items met een hoge waarde en die van invloed zijn op de meeste producten van de organisatie.

De matrix helpt ook bij het identificeren van de hoeveelheid leveranciers die nodig zijn voor verschillende categorieën producten, wat kan leiden tot efficiëntere inkoopprocessen en kostenbesparingen.

Verbeterde leveringsbetrouwbaarheid: Door de Kraljic Matrix te gebruiken, kunnen bedrijven hun leveranciersportfolio effectiever beheren.

Het identificeren van leveranciers die cruciaal zijn voor de bedrijfsactiviteiten stelt hen in staat om proactieve maatregelen te nemen om leveringsbetrouwbaarheid te waarborgen.

Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld langdurige relaties aangaan met strategische leveranciers en alternatieve leveranciers identificeren om de risico’s van leveringsonderbrekingen te verminderen.

De Kraljic Matrix is een interessante tool voor een breed scala aan professionals en organisaties. Voor inkopers die te maken hebben met producten van geringe waarde, kan de Kraljic Matrix helpen bij het beheersen van logistieke kosten en het optimaliseren van de inkoopstrategie.

De matrix kan ook nuttig zijn voor organisaties die hun positie ten opzichte van verschillende soorten producten willen begrijpen, vooral in de technische sector.

Het helpt bij het bepalen van de juiste strategie voor verschillende categorieën producten, zoals routineproducten, strategische producten, hefboomproducten en knelpuntproducten.

Het biedt inzicht in welke producten moeten worden ingekocht op basis van kwaliteit, prijs, leveringsbetrouwbaarheid en andere relevante factoren.

De Kraljic Matrix is een waardevol instrument voor bedrijven in het inkoopmanagement. Het helpt bij het identificeren van strategische leveranciers en producten, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen, verbeterde leveringsbetrouwbaarheid en efficiënter voorraadbeheer.

Voor bedrijven in de technische sector biedt het een kader voor het ontwikkelen van effectieve inkoopstrategieën die kunnen leiden tot een concurrentievoordeel.

Door de Kraljic Matrix toe te passen, kunnen bedrijven de risico’s van leveringsonderbrekingen verminderen, de kosten beheersen en uiteindelijk de winstgevendheid verhogen.

How to make a category plan whitepaper xentys

FREE WHITEPAPER

How to Make a Category Plan
Whitepaper: Procurement Plan
Scroll naar boven