img-2
blog inkoop kennis Tactische inkoop het onontdekte geheim voor zakelijk succes

Tactische inkoop: het onontdekte geheim voor zakelijk succes

Inhoudsopgave

Tactische inkoop is van grote toegevoegde waarde voor inkoopprocessen binnen organisaties. Het belangrijkste doel is op kosten besparen, de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren en risico’s te minimaliseren. Om dit te bereiken optimaliseert tactische inkoop het gehele inkoopproces, dwingt contractuele overeenkomsten af en onderhandelt met leveranciers.

Tactische inkoop omvat het selecteren van leveranciers, het onderhandelen over optimale voorwaarden en het beheren van contracten. Door een effectieve tactische inkoopstrategie op te stellen bespaar je niet alleen kosten, maar verminder je ook risico’s en verbeter je de kwaliteit van producten en diensten. Organisaties moeten tactische inkoop beschouwen als een belangrijk element van hun inkoopstrategie om concurrerend te blijven op de huidige markt.

Het belang van tactische inkoop binnen het inkoopproces

Het onderdeel tactische inkoop is een belangrijk onderdeel voor de prestaties en efficiëntie van de organisatie. Inkopers op tactisch gebied creëren strategieën en tactieken voor het verwerven van kwaliteitsproducten en -diensten. Het optimaliseren van middelen leidt tot de gewenste resultaten, waaronder het onderhandelen over gunstige voorwaarden, het selecteren van leveranciers en het beheren van relaties.

Een effectieve afdeling inkoop kan op de langere termijn kosten besparen, risico’s verminderen en de kwaliteit van de juiste goederen verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is om genoeg aandacht te besteden aan dit gebied voor het overtreffen van de bedrijfsdoelstellingen. Op deze pagina vertellen we je meer over de waardevolle inzichten voor het optimaliseren van deze processen.

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix​

FREE WHITEPAPER

Verlaag Total Cost of Ownership (TCO) met de Kraljic Matrix
Whitepaper: TCO-KraljicMatrix [NL]

Tactische inkoop in vergelijking met strategische inkoop

Inkoop kent meerdere benaderingen, namelijk tactische inkoop, operationele inkoop en strategische inkoop. Het onderscheid tussen deze benaderingen is door Arjan van Weele opgesteld. Strategische inkoop overkoepelt in dit geval het tactische inkoopproces. Tactische inkopers voeren inkoopplannen uit, terwijl strategische inkopers deze ontwikkelen.

Strategische inkopers identificeren organisatorische behoeften op de lange termijn, selecteren de juiste leveranciers, onderhandelen strategisch over contractvoorwaarden en brengen duurzame relaties met leveranciers tot stand. Tactische inkopers analyseren en optimaliseren de dagelijkse inkoopactiviteiten zoals het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen over operationele contractvoorwaarden. Het tactisch proces is voorafgaand aan het operationeel proces.

Samen optimaliseren deze inkopers het inkoopproces en ondersteunen zij de bedrijfsdoelstellingen voor maximale waarde en efficiëntie. Een evenwichtige aanpak die beide combineert, is noodzakelijk voor succes in een inkoopproces, waarbij langetermijnstrategieën worden afgestemd op dagelijkse activiteiten om het proces te optimaliseren.

How to make a category plan whitepaper xentys

FREE WHITEPAPER

How to Make a Category Plan
Whitepaper: Procurement Plan

Hoe ziet een dag als tactisch inkoper eruit?

Hoe je dag als tactisch inkoper eruit ziet kan natuurlijk sterk variëren, afhankelijk van de bedrijfstak en de organisatie waarvoor je werkt. Een voorbeeld van een dag als tactisch inkoper ziet er als volgt uit:

  1. Inkooporders controleren: In veel gevallen beginnen tactische inkopers hun dag met het controleren van inkooporders op nauwkeurigheid en naleving van bedrijfsvoorschriften.
  2. Onderzoek naar leveranciers: Als inkoper kan er tijd besteed worden aan het onderzoeken van potentiële leveranciers en het evalueren van factoren zoals reputatie, financiële stabiliteit en vroegere prestaties.
  3. Onderhandelen over prijzen: Tactische inkopers voeren prijsonderhandelingen met leveranciers om gunstige voorwaarden te verkrijgen en kostenbesparingen voor de organisatie te realiseren.
  4. Analyse van gegevens: Zij evalueren gegevens over leveranciersprestaties, markttrends en prijzen om tot weloverwogen aankoopkeuzes te komen.
  5. Communiceren met interne belanghebbenden: Communicatie met interne belanghebbenden, waaronder productieteams, projectmanagers en financiële afdelingen, is noodzakelijk om hun behoeften en eisen te begrijpen.
  6. Contracten beheren: Tactische inkopers zien toe op leverancierscontracten en zorgen ervoor dat de overeengekomen voorwaarden worden nageleefd.
  7. Problemen oplossen: Bij problemen zoals vertragingen in de verzending of kwaliteitsproblemen hebben inkopers nauw contact met leveranciers voor een snelle en effectieve oplossing.

In het algemeen is een ervaring tactisch inkoper noodzakelijk, zeker voor grote bedrijven, om te zorgen voor soepele inkoopprocessen en tegelijkertijd de kosten en risico’s voor de organisatie te minimaliseren.

Kraljic model

De voordelen van tactische inkoop

Door het tactische inkoopproces correct uit te voeren kan dit leiden tot verschillende voordelen voor organisaties. De mogelijke voordelen lichten we hieronder toe.

Kosteneffectieve inkoopbeslissingen en -processen

Met kosteneffectieve inkoopbeslissingen en -processen kunnen organisaties geld besparen en toch kwaliteitsproducten en -diensten leveren. Door de markt, de leveranciers en hun producten te begrijpen en slimme inkoop beslissingen te nemen, kunnen inkopers hun administratieve proces verbeteren. Door kosteneffectieve processen te implementeren, kunnen inkopers hun resultaat verbeteren en tegelijkertijd hoge normen voor productkwaliteit handhaven. Daarom is het belangrijk dat tactische inkopers zich richten op het bereiken van zowel kostenbesparingen als verbeterde inkoop efficiëntie.

Verbeterde efficiëntie en productiviteit

Organisaties kunnen de efficiëntie en productiviteit verbeteren door tactische inkoop processen te optimaliseren. Door processen te stroomlijnen en instrumenten en methoden te gebruiken, kunnen inkopers betere beslissingen nemen over de selectie van leveranciers, contractonderhandelingen en leveranciersbeheer. Dit resulteert in kortere doorlooptijden, betere kwaliteit, hogere productiviteit en het vinden van kosteneffectieve leveranciers.

Banner Project Procurement in the Machine Building Sector

Free whitepaper

Project Procurement in the Machine Building Sector
Whitepaper: Project Purchasing in Machinebuilding

Betere controle over de kwaliteit van de inkoop

Inkopers kunnen de kwaliteit van producten en diensten verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand houden door effectief tactisch in te kopen. Dit kan gebeuren door een selectie van potentiële leveranciers, duidelijke onderhandelingen over kwaliteitseisen en de uitvoering van procedures voor kwaliteitscontrole. Tactische inkopers zullen garanderen dat leveranciers voldoen aan de door de organisatie vastgestelde kwaliteitsnormen voor geleverde producten en diensten.

Het belang van een effectief inkoopbeleid voor het succes van een bedrijf

Het succes van een onderneming is sterk afhankelijk van haar inkoopbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat inkoopbeslissingen verstandig worden genomen, wat op den duur leidt tot een optimaal rendement. Tactische inkoop speelt hierin een belangrijke rol om dit doel te bereiken door activiteiten te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren. Een effectief inkoopbeleid zal ook helpen om de kosten te verlagen, leveranciers te beheren en risico’s voor het bedrijf te beperken.

Het zal uiteindelijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangeboden producten en diensten verbeteren. Om een succesvol inkoopbeleid te implementeren, is het essentieel om de organisatiedoelstellingen en marktomstandigheden te begrijpen en tegelijkertijd gebruik te maken van de juiste hulpmiddelen en technologieën. Het is zeker een mooie uitdaging om aan de slag te gaan als tactisch inkoper binnen een dynamische organisatie. Je zult inkoopprocessen verbeteren en bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Denk jij dat een rol op het gebied van inkoop aansluit bij jouw behoefte? Kom erachter door direct contact met ons op te nemen.

Vind een inkoper via xentys

Bij xentys, uw ervaren inkoop recruitment bureau, helpen wij u graag met het vinden van de juiste professional voor uw inkoopteam. Stuur vandaag nog een bericht en versterk uw inkoopafdeling.

Scroll naar boven